Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek bent, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. De assistente beoordeelt in overleg met u en de huisarts of een huisbezoek afgelegd wordt. 
De aanvragen voor een huisbezoek voor dezelfde dag graag voor 10.00 uur 's ochtends indienen.

Visite na thuiskomst uit het ziekenhuis of bij afwezigheid van de eigen huisarts
Het is voor ons niet altijd eenvoudig te weten hoe de thuissituatie na ontslag uit het ziekenhuis is. De ene patient heeft soms erg veel behoefte aan een visite van de huisarts terwijl dat bij een ander op dat moment juist niet het geval is. Ook kan uw eigen huisarts afwezig zijn. Belt u zelf als u een visite op prijs stelt.

Kraamvisite
Laat u ons svp weten of u een kraamvisite op prijs stelt. Er kan dan tevens een dag afgesproken worden.