Toestemming LSP

 

Het Landelijk Schakel Punt (LSP) zorgt voor elektronische uitwisseling van medische gegevens. Zorgverleners, zoals een huisarts of apotheek, kunnen hun computersysteem aansluiten op het beveiligde netwerk van het LSP. Als u daarvoor toestemming geeft kunnen andere zorgverleners uw actuele medische gegevens opvragen. Dat mogen zij alleen doen als het nodig is voor uw behandeling. Zo beschikken zorgverleners snel over de juiste informatie en kunnen ze u de juiste zorg geven. Ook ’s avonds en in het weekend. Op dit moment kunnen huisartsen, waarnemend huisartsen (zoals op de huisartsenpost), apothekers, ziekenhuisapothekers en medisch specialisten gebruik maken van het LSP om medische gegevens van patiënten te delen. Voor het delen van uw medische gegevens is uw toestemming nodig. Indien u dit nog niet heeft gedaan, wilt u het formulier downloaden en aangeven of u wel of geen toestemming geeft? Daarna graag inleveren of opsturen naar de praktijk. Alvast bedankt voor uw medewerking.