Opleidingspraktijk

Opleiding voor huisarts en assistente

Huisartsen-in-opleiding
Na afronding van de artsenstudie begint de specialisatie tot huisarts. Deze opleiding duurt 3 jaar waarvan 2 jaar bij een huisarts doorgebracht wordt. De huisarts in opleiding doet zelfstandig spreekuur en werkt onder supervisie van de eigen huisarts. Wij werken samen met de Universiteit van Nijmegen.

Co-assistent
Aan het einde van de opleiding geneeskunde is er een stage huisartsgeneeskunde. De dokters in opleiding (co-assistent) doen onder supervisie spreekuur maar werken niet zelfstandig. De co-assistent doet altijd samen met u eigen huisarts spreekuur. 

Doktersassistentes-in-opleiding
Ook doktersassistentes in opleiding moeten stage lopen. Zij worden begeleid door onze eigen assistentes. Wij werken samen met het ROC in Nijmegen.